Nyheter

KUB arkitekter ritar kvarter på ny halvö i centrala Göteborg

Som en del i stadsutvecklingen av Masthuggskajen i centrala Göteborg anläggs en halvö som ska bebyggas med kontor, restauranger och bostäder. I hård konkurrens vann KUB arkitekter uppdraget att på uppdrag av Stena Fastigheter utveckla halvöns första kvarter.

I området mellan Järntorget, Långgatorna och hamnen i centrala Göteborg växer en ny stadsdel fram – Masthuggskajen. Under de kommande åren ska Stena Fastigheter Göteborg bygga över 300 hyresrätter och 30 000 kvadratmeter lokaler i området. En del av dessa kommer att ligga på en konstgjord halvö i Göta älv som planeras att anläggas under nästa år. Två år senare, 2021, är byggnationen av halvöns första kvarter tänkt att påbörjas. Den vinnande arkitektbyrån, KUB arkitekter, vill skapa en levande och dynamisk stadsdel i samma anda som Långgatorna.

– Inte för prydligt och perfekt, utan ett område som präglas av mångsidighet och kontraster och är spännande att besöka. Kvarterets fantastiska läge och bottenvåningens små publika lokaler ger projektet speciella förutsättningar som känns mycket spännande att fortsätta arbeta med, säger PerEric Persson på KUB arkitekter.

Utsikt över älven

Kvarterets nedre våningar skall bestå av restauranger och butiker och i de två stora våningarna under mark har KUB som förslag att man kan inrymma ett hotell eller en stor återvinnings-bazar med second hand-butiker. De övre våningarna, med fantastisk utsikt över älven, kommer att innehålla moderna hyreslägenheter, co-living lägenheter för kollektivboende och grönskande terrasser. I anslutning till kvarteret kommer en paviljong tillsammans med kvartersbebyggelsen att skapa en passage med karaktären av utvändig galleria. Paviljongen innehåller café och mindre verksamheter. På paviljongtaket skapas en grönskande trädgård från vilken kvarterets hyresgäster kan njuta av utsikten över älven.

– Vi hoppas kvarteret på den nya halvön skall bli en positiv bekantskap för besökaren och ett välkomnande kvarter dit människor skall vilja flytta, avslutar PerEric Persson.