Nyheter

Belysning som tjänst sparar stora pengar

Walkia Lighting tillhandahåller belysning som tjänst, inkluderande såväl armaturer som styrning. Enorma pengar finns att spara på en energieffektiv belysningstjänst. Ishockeyhallen ABB Arena Nord i Västerås är det hittills största projektet för Walkia Lighting i Sverige.

– VI SÖKER samarbetspartner, företag i vår bransch som vill medverka och sälja våra produkter, säger Miika Jarvinen landschef i Sverige för Walkia.

Det finska företaget Walkia Lighting har sedan årsskiftet också etablerat sig i Sverige, växer stadigt och räknar med att i slutet av nästa år ha 20 säljare i landet. Företaget tillverkar LED-armaturer och är en före- gångare med trådlös belysningsstyrning som kopplar ihop befintliga och nya arma- turer och gör det möjligt att punktvis ändra effekten, att öka och minska ljus, släcka och tända efter behov. Dagsljus- respektive närvarosensorer är bara några av ingredienserna.

– Det finns otroliga möjligheter med våra armaturer och styrning med energi- besparingar upp till 60% till 85%, säger Miika Järvinen. Produkterna kan bespara sig själva inom ramen för femåriga avtal, och i vissa fall på mindre än ett år.

– I stället för stora engångsinvesteringar betalar du endast en månadsavgift som är betydligt lägre än dina månatliga besparing- ar. Våra nöjda kunder sänker sina energi- kostnader från dag ett och moderniserar sin belysning med högkvalitativ och energieffektiv LED-belysning.

Walkia Lighting arbetar med industri, butiker, gatu- och områdesbelysning, offentliga och kontorslokaler och inte minst sporthallar. ABB Arena Nord är en anläggning från 1960-70-talet i Västerås, som med hjälp av Walkia Lighting radikalt moderniserat sitt ljus och styrning.

– Att lägga ut sitt ljus på entreprenad kan göras snabbt och enkelt och frigör betydande belopp för andra produktiva investeringar, säger Miika Järvinen.