Nyheter

Hur skapar vi trygga, offentliga platser där alla är välkomna?

Den 26–27 februari genomförs Fastighetsmässan på Malmömässan. Det rapporteras dagligen om grov brottslighet i stadsmiljö, men hur ser det ut med den totala tryggheten? På årets fastighetsmässa lyfts bland annat frågor om trygghet och säkerhet och hur samverkan kan bidra till en positiv utveckling.

En stor del av samhällsdebatten kretsar kring frågor som rör grov brottslighet och gängvåld, men även andra typer av brott påverkar vår trygghet i vardagen. Det kan till exempel vara skadegörelse, klotter och nedskräpning. Ett verktyg för att skapa säkra och attraktiva platser där människor bor och verkar är genom den internationellt beprövade modellen Placemaking, som handlar om hur samverkan mellan olika aktörer kan öka tryggheten.

– För att lyckas med Placemaking gäller det att våga testa, och börja småskaligt med enkla billiga insatser vilka kan visa på stora effekter. Det krävs att en organiserar sig kring en plats och skapar bra förutsättningar för fortsatt förvaltning och utveckling av platsen. Att aktivera det offentliga rummet med små medel och skapa ett engagemang i själva processen är en stor framgångsfaktor säger Dr. Cornelis Uittenbogaard, forskare, Stiftelsen Tryggare Sverige.

På Fastighetsmässan den 26 februari berättar Magnus Lindgren, Generalsekreterare på Tryggare Sverige, mer om Placemaking.

BID processen i stadsdelen Sofielund i Malmö är ett exempel på samverkan som löser utmaningar och där arbetet har vänt en negativ utveckling i området. Forskare har följt och utvärderat arbetet. Framgången har legat i ett starkt och handlingskraftigt lokalt nätverk där alla bidragit på olika sätt. Insatserna har lett till en ökad stabilitet i området och tecken på minskad nyrekrytering till kriminalitet och narkotikabruk.

– I andra länder bygger BID-konceptet på en lagstiftning som tvingar fastighetsägarna att delta med både pengar och resurser. Någon sådan lagstiftning finns inte i Sverige. Därför vi har bildat föreningen Fastighetsägare Sofielund där fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, byalag och företag har förbundit sig att arbeta tillsammans och med Malmö stad, föreningslivet och boende för att utveckla Sofielund. BID-processen här är ett utvecklingssamarbete för att ytterligare öka trivsel, trygghet och sammanhållning på Sofielund säger Hjalmar Falck, verksamhetschef, BID Sofielund

Den 26 februari kommer Hjalmar Falck, Kenneth Johansson, Länsförsäkringar och Freddy Nilsson, Polisområde Norr i Malmö att berätta mer om BID Sofielund.

– På Fastighetsmässan samlar vi hela branschen under ett och samma tak och skapar en bred och varierad mötesplats med de senaste trenderna och aktuella frågor i fokus, säger Maria Perneros Geterud, projektledare för Fastighetsmässan.

Bild av Thomas Arvidsson från Pixabay