Nyheter

Arkitektbolaget – en del av Woodland Sweden

Den internationella utställningen Woodland har kommit till Växjö. I utställningen, som visar framstående exempel på modern svensk träarkitektur, finns två projekt från Arkitektbolaget med.

– Jag hoppas att utställningen ska bli en samlingsplats för diskussioner om och för ett hållbart samhällsbyggande, säger Eva Haraldsson VD och arkitekt på Arkitektbolaget.

Många förknippar Sverige med de små röda stugorna med vita knutar byggda i trä. Men det har varit mer ett varumärke än verklighet för vårt land. I själva verket har de allra flesta byggnader byggts av annat material än just trä. Men nu börjar det vända och alltfler förstår vinsten, både klimatmässigt och arkitektoniskt, att bygga i trä.

Utställningen Woodland Sweden visar spännvidden i modern svensk träarkitektur. Allt från fritidshus till fabrik. Från norr till söder. Och den har visats internationellt på svenska ambassader över hela världen.

Arkitektbolaget ställer ut två projekt i Woodland Sweden. Dels det prisbelönta projektet Vallen som består av 200 lägenheter i blandade former som radhus och flerbostadshus upp till nio våningar.

– Sedan ställer vi också ut projektet vi gjort åt Vida i Alvesta där vi byggde till deras kontorsbyggnad. Där kändes trä helt naturligt med tanke på verksamheten, säger Eva Haraldsson.

Att sätta fokus på att bygga i trä är något som varit naturligt för Arkitektbolaget under alla år. De är den arkitektbyrå som har mest samlad erfarenhet gällande just att bygga i trä och de välkomnar att alltfler tänker i samma banor.

– Det har varit en ynnest att få verka i Växjö kommun som tidigt var drivande i frågan att bygga så hållbart som möjligt i trä. Det var modiga politiker och tjänstemän som tog de besluten, menar Eva Haraldsson.

Hon fortsätter med att berätta att det finns ingen annan kommun som tagit de besluten som Växjö gjorde för flera år sedan. Och det syns.

– När vi har studiebesök här så kan jag på en cykeltur visa 20 objekt. Det kan man inte göra på någon annan plats. Det är viktigt att folk förstår det, säger hon.

Enligt Träbyggnadskansliet så är det 10 till 15 procent av alla nya flervåningshus i landet som byggs i trä. Sedan 2013 är 46,5 procent av all nyproduktion inom Växjö kommunkoncern träbaserad. Detta är tack vare den träbyggnadsstrategi som det beslutades om i Växjö kommunfullmäktige 2005.

– Det var ett beslut som gjorde skillnad och arbetet som gjorts sedan dess är unikt och starkt. Men det måste också utvecklas och öka takten för att vi ska fortsätta att behålla vår position. Vi kan inte leva på gamla meriter, säger Eva Haraldsson.

Den privata byggmarknaden är svårare att ta fram exakta siffror på. Men om man går efter startbesked som lämnats in till Växjö kommun så ligger den siffran på 27,8 procent.

Utställningen Woodland Sweden pågår mellan 25 januari och 12 april på Smålands museum.

Bild av Lena Lindell från Pixabay