Nyheter

Gröna pengar i grå utrymmen

Eatons UPSaaR-system gör det möjligt för datacenter att bidra till förnybar energi och dessutom tjäna på själva investeringen i UPS.

Eatons UPS-as-a-Reserve (UPSaaR) är det första systemet som gör det möjligt för datacenter att bidra till förnybar energi och samtidigt generera intäkter från gjord investering. Systemet ger datacentret kontroll över dess energi och väljer hur mycket kapacitet som ska erbjudas, när och till vilket pris, samtidigt som det hjälper energileverantörerna att balansera frekvensen i nätet och på så vis skapa ett stabilare elnät för alla sina kunder.

En ny möjlighet för datacentrets kraftinfrastruktur

Istället för att bara vara en stor förbrukare av energi kan ett datacenter nu bidra till ett stabilare elnät och kompenseras ekonomiskt för det. Eatons UPS-as-a-Reserve (UPSaaR) gör det möjligt för organisationer och företag att tjäna pengar på sin befintliga investering i UPS genom att göra det möjligt för dem att hjälpa energileverantörer att balansera frekvensen i nätet och på så vis skapa ett stabilare elnät. Den som har investerat i en UPS kan få ersättning för att den bidrar genom att justera sin strömförbrukning vilket hjälper nätet att undvika strömavbrott.

Janne Paananen Technology Manager, Eaton EMEA, säger:

– Tidigare har fokus legat på att återvinna värmen generad från servrar. Nu handlar det mycket om att optimera kraftinfrastrukturen till exempel för att balansera nätet med hjälp av UPS-funktionen.

Janne tillägger också:

– En modern UPS kan smidigt styra efterfrågan mellan nät och batterier. När det behövs, kan den mata tillbaka kraften ur batterierna till nätet och fungera som regenererande last. Tack vare denna flexibilitet blir den en unik typ av last som kan stötta nätet vid behov.

Tjäna pengar på energi

Eatons UPS-as-a-Reserve-system gör det möjligt för ett datacenter att öka sin konkurrenskraft genom att nödvändiga investeringar generar inkomster. Ett datacenter kan också använda sitt UPS-system för att delta i frekvensregleringen.

Svenska Kraftnät kommer att betala datacenter för deras flexibilitet i energiförbrukning vid behov för att upprätthålla nätfrekvens. En UPS med Eatons UPSaaR-system kan användas för att reglera kraftbehovet och generera ytterligare intäkter som en del av att göra datacentret mer konkurrenskraftigt när det gäller pris. Svenska Kraftnät och statnett gjorde 2018 framgångsrika tester av konceptet att med UPS as a reserve balansera frekvensen i det nordiska elnätet.