Nyheter

Condoor – skräddarsydda garageportar, industriportar, vippportar

ConDoor erbjuder alla typer av portar.

– Vi försöker vara ett heltäckande företag som levererar alla typer av portar framför allt till industrifastigheter. Oavsett önskemål försöker vi lösa allt för våra kunder. Därför har vi ett brett sam- arbete med andra leverantörer både inom Sverige och utomlands, säger David Laurell vid ConDoor Group AB.

ConDoors största egna produkt är takskjutportar. De marknadsförs i egen regi.

I samarbete med en finsk producent erbjuds även dukvikportar som är lämpade för tung industri som varv och stålindustri. De passar även bra till hangarer.

– Här finns egentligen inte några begränsningar i portöppningar- nas storlek. Vår specialitet är att erbjuda portar för stora öppningar. ConDoors produkter marknadsförs främst på den svenska marknaden. Ett antal andra företag anlitas för att sköta montering och service runt om i Sverige. Det är viktigt med en lokal anknytning.

De säljer i viss mån även ConDoors produkter. ConDoor kan erbjuda allt från garageportar för privat bruk till industriportar i olika varianter. ConDoor tillverkar takskjutportarna i Nederländerna och ConDoor Group AB driver försäljningen i Sverige.

PÅ bilden: Bilgarage Linköping, HighLine Stucco, 2 500 x 2 100 mm