Nyheter

Familjebolag avyttrar fem bostadsfastigheter i centrala Eskilstuna

Nordier har varit rådgivare till säljaren som avyttrar fem centralt belägna bostadsfastigheter i Eskilstuna till ett privat fastighetsbolag. Den totala ytan uppgår till ca 10 500 kvm och hyresvärdet till 10,5 mkr varav större delen utgörs av bostäder. Förvärvet sker i bolagsform till ett pris om ca 20 tkr / kvm.

Fastigheterna är belägna vid Fristadstorget, Järntorget samt på stadsdelen Norr. Det tekniska skicket bedöms som mycket gott. Köparen tillträder fastigheterna i januari.

Intresset har varit påfallande stort för detta välförvaltade familjeägda bestånd som slutligen såldes till en väletablerad lokal fastighetsägare. Marknadsintresset för Eskilstuna är mycket starkt och nya nivåer har nu etablerats, säger Fredrik Angelin, Pojektledare, Nordier Property Advisors.

Bild av aymane jdidi från Pixabay